přihlášení
Transparentní účet
Stav našeho konta u Raiffeisenbank
Povolení sbírky
více...
2009 akce
více...
Členská část
Přihláška za člena
Práva a povinnosti
více...
Dopisy lidem
více...
události
více...
Příběhy
Věra Ráda bych Vám vyprávěla svůj příběh
Hynek – Jeho a můj příběh
Veronika 19 let
více...
Jirka Donát - bajky
Jirka Donát
O dvou netopýrech a jednom štěstí
O odvážném přástevníkovi medvědím
více...
Logopedie + otázky
více...
Sport
více...
novinky e-mailem
Napište zde svůj e-mail pro přihlášení nebo odhlášení odběru novinek.
Poslední aktualizace: 18.10.2009
já to dokážu

Děkuji paní Dr. Adamčové za péči, kterou mi věnovala a stále věnuje. Za víru, kterou ve mě měla. A oddělení JIP Thomayerovi nemocnice které se o mně, podle mé ženy, vzorně staralo.
http://www.ftn.cz/

Poděkování patří celému Oddělení následné rehabilitační a ošetřovatelské péče (REHOL), Ústřední vojenské nemocnice, Praha 6 Střešovice UVN , které mi vrátilo víru v život.
http://www.uvn.cz

Děkuji panu Františkovi Polákovi, který ač sám postižený, rozdává optimismus.

Poděkování celému kolektivu pracovníků Vojenského rehabilitačního ústavu Slapy a specielně panu primáři MUDr. Kubíčkovi a panu MUDr. Žigovi za čas a péči. Slapy pro mne vždycky budou mou milou vzpomínkou.

Děkuji sl. Věrce Zajíčkové za jednu z nejlepších rad, kterou mi mohla dát, a to obrátit se na Kontakt bB.

Poděkování zaměstnancům Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF a VFN za pohodu a dodaní síly, konkrétně paní MUDr. Yvoně Angerové, Bc. Janě Chlumecké, Mgr. Ivaně Šemberové a Bc. Jindře Nedvědové.
http://dec52.lf1.cuni.cz/fakulta/ustavy/ustavy.php?ustav=krehab


Poděkování Bb Kontaktu za to, jak mne naučili opět plavat a zároveň se postarali o moji budoucnost.
http://www.kontaktbb.cz/

Akada Janské lázně za péči a trpělivost s jakou se mě ujali. Díky.
http://www.monoski.info/


V neposlední řadě děkuji Ing. Jiří Šedivému za podporu, po celou moji nemoc, kterou věnoval a stále věnuje mé rodině.
http://www.generals.cz/

Veliký dík patří společnosti
Green-Swan Pharmaceuticals CR, a. s. a MUDr Piřincovi
za to, že mi dal důvěru prokázat mé pracovní schopnosti. A nejsem zdaleka sám. Máme zase náplň života. Děkuji!
http://www.grswan.cz/

Help
více...
2008 Akce
Špindlerův Mlýn 7 - foto a dojem Slávky
více...
Doporučení a hodnocení
více...
Media
Radio classic fm 2009
Stáhněte si CD s našimi video
Cévní mozkové příhody I.
Cévní mozkové příhody II.
Vystoupeni v CR1 MUDr. Elise
Věrka v AHA
více...
2008 dobrovolníci
Lůca Šulcová
Dobrovolnice Majda + Katka
více...
O nás
více...
články a názory
více...
Sbírka roku 2008
více...
Akce uskutečněné
více...
Zkušenosti pacientů - vlatní názor
více...
užitečné odkazy
Místa pro zaregistrování OZP do databáze IZS hl. m. Prahy
afasie
ASOCIACE KLINICKÝCH LOGOPEDŮ ČESKÉ REPUBLIKY
více...
S jakým autem jezdíme
více...
Fotografie
více...
právní minimum
více...